การรับรอง


การรับรอง

Verified By QuinL
Super Verified Member
4th   Year Guarantee by QuinL
รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
มาตรฐานการจัดการ
หอการค้า
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
หนังสือรับรอง
รายละเอียดของสมาชิก
ชื่อ: คุณเอก
แผนก: เจ้าของธุรกิจ
ปีที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก: กันยายน 2558
ติดประกาศออนไลน์: ข้อมูลบริษัท, สินค้าและบริการ(19)
ใบรับรอง
ชื่อบริษัท: ร้านแบตเตอรี่รถยนต์อุดรธานี
สถานที่ตั้งบริษัท: 225/403 ม.6 ถนน บ้านเดื่อ-สามพร้าว หมากแข้ง เมือง 41000
ประเทศ/เขต: ไทย, อุดรธานี
Copyright ©2019, สร้างเว็บไซต์คุณภาพโดย QuinL.co.th. All Rights Reserved.